YLISTÄKÄÄ HERRAA

Raamattu kehottaa kaikkia luotuja ylistämään luojaansa Jumalaa. Meillä kaikilla on varmasti kiitoksen aiheita esim. terveys, elämän lahja, koti jne, Miksi emme sitten kiittäisi paljon paljon enemmän Jumalaamme(Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä) siitä mitä meillä on.

Psalmi 148

1. ”Ylistäkää Herraa, taivas ja maa! Halleluja! Ylistäkää Herraa, te jotka   olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa!

 
2. Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!  
3. Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!  
4. Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet!  
5. Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut.  
6. Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän sääti niille järkkymättömät lait.  
7. Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää, syvyydet ja meren pedot!  
8. Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä!  
9. Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit,  
10. villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut!  
11. Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,  
12. nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret!  

13. Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan.

 

14. Herra on antanut kansalleen uuden voiman. Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa,Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä".

 

Psalmi 149

1. ”Iloitkaa, Herran omat! Halleluja! Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä. te Herran omat!

2. Iloitkoon Israel Luojastaan, riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan,
3. ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!
4. Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan.

5. Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika.

6  Heillä on huulillaan Jumalan ylistys, heillä on kädessään kaksiteräinen miekka,
7. he kostavat viholliskansoille, kurittavat kansakuntia.
8. He panevat kahleisiin niiden kuninkaat ja lyövät rautoihin mahtimiehet.

9. He panevat täytäntöön tuomion, jonka Herra on laissaan säätänyt. Tämä on Herran    palvelijoiden kunniatehtävä. Halleluja!"

Psalmi 150

1. ”Ylistäkää kaikin soittimin Herraa!  Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa  holveissa!

2. Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri!
3. Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen!
4. Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!
5. Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein!

6. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!”